Ўзбекистон, Қозоғистон ва Буюк Ипак йўли

Ўзбекистон, Қозоғистон ва ...

Қозоғистондаги "Жанубий Қозоғистон" газетасида қуйидаги мақола чоп этилди. Ундаги фикр, аслини олганда "Буюк Ипай йўли" нинг келажагини белгилаши мумкин бўлган ташаббус ...