Абдулла Қодирий ҳақида 10 маълумот

Аудиолар

Юлдузли тунлар-40
От кишнаган оқшом (қисса) 38-39-қисм
Зимнан адоват
Эрта қайтган турналар (қисса)-6
Ой-куни яқин эди
Абдулла қодирий:ўткан кунлар-3